и
Светослав Караджов, идея и реализация Диана Шингарова
снимките са любезно предоставени от Sisley