КОНТАКТИ

създател и консултант

Милена Попова [email protected]

 

главен редактор

Адриана Попова [email protected]

 

отговорен редактор на eva.bg

Деяна Ангелова [email protected]

 

редактори

Ирина Иванова [email protected]

Лилия Илиева [email protected]

редактор мода

Сандра Клинчева [email protected]

редактор домът

Елка Влаховска [email protected]

редактор козметика

Люба Вангелова [email protected]

 

графичен дизайн

Анатоли Тодоров [email protected]

Диана Шингарова [email protected]

 

предпечатна подготовка

Красимира Лекова

 

мениджър реклама

Зорница Петрова [email protected]

 

финансов и административен директор

Eлена Николова [email protected]

 

За въпроси свързани с абонамента

[email protected]

[email protected]

 

 

адрес на редакцията

1124, София, ул. Мизия 23,

[email protected]