КОНТАКТИ

създател и консултант

Милена Попова

 

главен редактор

Теодора Николова

 

отговорен редактор на eva.bg

Деяна Ангелова

 

редактори

Ирина Иванова 

Лилия Илиева

 

редактор домът

Елка Влаховска 

редактор козметика

Люба Вангелова

 

графичен дизайн

Анатоли Тодоров 

Диана Шингарова 

 

предпечатна подготовка

Красимира Лекова

 

мениджър реклама

Зорница Петрова

 

финансов и административен директор

Eлена Николова

 

 

 [email protected]