КОНТАКТИ

създател и консултант

Милена Попова [email protected]

главен редактор

Поля Александрова [email protected]

зам. главен редактор

Ваня Шекерова [email protected]

 

отговорен редактор web страница

Деяна Ангелова [email protected]

web редактор

Александрина Петрова [email protected]

 

редактори

Адриана Попова [email protected]

Ирина Иванова [email protected]

Лилия Илиева [email protected]

редактор мода

Сандра Клинчева [email protected]

редактор домът

Елка Влаховска [email protected]

 

графичен дизайн

Анатоли Тодоров [email protected]

Диана Шингарова [email protected]

Добромир Бъчваров [email protected]

 

предпечатна подготовка

Георги Тевекелев [email protected]

 

мениджър реклама

Зорница Петрова [email protected]

 

финансов и административен директор

Eлена Николова [email protected]

 

За въпроси свързани с абонамента

[email protected]

тел 02 870 36 41

 

Офис мениджър

Чая Войкова [email protected]

 

адрес на редакцията

1000, София, ул. Хан Омуртаг 54,

[email protected]