АБОНАМЕНТ

Абонирайте се с отстъпка

Абонирайте се с отстъпка тук или при същите условия при ДОБИ ПРЕС ЕООД.
Едногодишен абонамент включва 10 бр. Списанията се доставят до офис на Спиди и до пощенски клон за малките населени места.

Избери абонамент:
България Европа Извън Европа
3 месеца
6 месеца
12 месеца
Адрес за доставката.
Избери начин на плащане
„Юробанк България” АД
АТИКА ЕВА АД
гр. София, ул. „Солунска” № 15
IBAN: BG27 BPBI 7940 1081 9570 01
BIC: BPBIBGSF
Ще бъдете препратени към сайта на Борика