Ние, врабчетата

14 май 2019

Изложба с оригинални рисунки на Йордан Радичков от една от най-обичаните му детски книги „Ние, врабчетата“ ще бъде открита на 30 май в галерия-книжарница София Прес на ул. „Славянска“ 29. За първи път пред публика ще бъдат показани 20 оригинала, предоставени за експозицията лично от семейството на писателя.

Изложбата е част от множеството събития, отбелязващи 90-годишнината на Йордан Раддичков. В тази връзка по време на изложбата ще бъда представено и ново издание на „Ние, врабчетата.“

„Да крачиш пешком по света, като си подсвиркваш небрежно с уста - мигар може да има нещо по-красиво от това! И най-нехайно можеш да пъхнеш ръце в джобовете си, и с най-нехаен вид да крачиш по полето. Облак смръщи чело, удари гръм и плисне дъжд, а ти вървиш пешком и си подсвиркваш небрежно с уста, нищо, че са ти мокри ушите от дъжда. Виелица се свие и преспи вълчи вдига, а ти вървиш през преспите пешком, като си подсвиркваш най-небрежно - мигар може нещо по-красиво от това да се измисли! И ей я бледата зеленина, показва мълчаливо своя нос, пчела жужи по нацъфтелите ливади, а пешеходецът върви пеша между пчелите, тревата бавно се изправя подир петите му и цялото поле дъхти на билка. Дълбоко вдишва пешеходецът миризмите на младата трева и си подсвирква най-небрежно."

Откъс от „Ние, врабчетата".

 

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР