От меда до жилото

20 May 2023

Днес отбелязваме Световния ден на пчелите. Хората познават медоносните пчели като производители на сладък пчелен мед и други полезни пчелни продукти. Всъщност, тяхната основна биологична значимост не се ограничава само до това. Те опрашват около 80% от растенията. Без тях много от любимите ни плодове, зеленчуци и цветя няма да съществуват.

В България най-често срещаната популация е местната българска медоносна пчела (Apis mellifera rodopica).

Медоносните пчели обитават земята отпреди повече от 100 милиона години. Те се отличават със сложна структура и поведение, организирани семейства и социален начин на живот.

Проф. д.б.н. Евгения Н. Иванова от катедра „Биология на развитието” на Биологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” казва: „България все още е сред най-слабо засегнатите страни, но това е относително, защото за пет години – от 2017 до 2022 г. загубите на територията ни нарастват от 2 до 19 процента, а причините за това се търсят в неправилното използване на пестициди.“

Браздите

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР