Красивите жени на София

07 January 2021

снимки Вихрен Георгиев;

Как може да ви харесва да сте подобни, ще каже Жан-Пол Сартр на студентите, докато в един глас скандират неговото име. Най-голямото откритие на днешната култура, струва ми се, е човешката стойност на различието – хората са ценни не с това, по което си приличат, а с това, по което се различават. И с толерантността към различията си. Думите на Георги Лозанов са провокирани от албума „Жените на София“ на Вихрен Георгиев. „Жените на София“ (част от по-големия виртуален проект на Вихрен, добре познатия People of Sofia) е фотографска реплика на този възглед. С нея Вихрен ненатрапчиво, но убедено, се ангажира с политическа защита на жената. Преведена на езика на думите, тя би звучала така: не на предразсъдъците, не на страховете, не на конфекцията, не на пропагандата, не на зависимостта, не на подчинението… Вижте сами тези лица. Те са различни, различно свободни и в това е красотата им.

ТВОЯТ КОМЕНТАР