Да започнем от А и Б

В началото винаги е Словото. Честит Ден на славянската писменост и култура!

eva.bg 24 May 2020

Можем ли? Колкото и да е трудно, колкото и често да ни се губи смисълът. Можем ли да започнем отначало, от А и Б? Да вярваме, да обичаме, да прощаваме, да сме смели, да сме щастливи, да се влюбваме, да се учим, да продължаваме да вървим. Можем ли?

През изминалите месеци натрупахме страх, несигурност, тревога, напрежение, обърканост. Животът сякаш изгуби безгрижието си. Все още сме нащрек. Все още не знаем ще успеем ли сега – днес, утре, вдругиден – да започнем от А и Б.

На 24 май празнуваме Азбуката - магическата върволица от звуци, облечени в плът. Азбуката, която винаги означава едно - новото начало, вечното начало на Словото.

Поклон пред делото на светите братя Кирил и Методий и нека в него намерим сила и упование за всички нови начала в живота си!

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР