Кой как седи на работния си стол

27 February 2023

Снимка: pexel

Всяко поколение си има своя ценностна система, развивала се в социалната среда през годините на формиране на мирогледа му. Различните поколения имат различни нрави и вярвания по отношение на семейство, кариера, баланс  между служебния и личния живот, обучение и развитие, лоялност, роля на половете, работна среда и очаквания от лидерите.  Демографските специалисти са назовали различните поколения в  работната сила като ветерани, бейби бум поколение, поколение Х и поколение У.

Не всички са на едно мнение относно началната точка на поколенията, но датите, посочени по-долу, почиват върху преобладаващата  литература. Като разглеждаме тези категории, трябва да внимаваме да избягваме стереотипите и да сме наясно, че дадените характеристики са обобщени; всички индивиди имат свои уникални изживявания и изразяват своята самоличност, като може да отразяват или не общото за групата им.

Характеристика на Ветераните

Ветераните са хора, родени преди 1946  година.Животът им е повлиян от Голямата депресия на 30-те години и Втората световна война от 1939 до 1945 година. Тенденцията при тях е да са дисциплинирани,  да уважават законите и реда, да обичат последователността. Това поколение изпитва дискомфорт от промените. Имат фиксирано разбиране за ролята на всеки  от половете и на работното място се чувстват добре при директен стил на управление и контрол. Повечето  от Ветераните сега са пенсионери, но немалък брой още работят и най-често са подчинени на по-млади мъже и жени.

Характеристика на бейби бум поколението

Те са родени между 1946 и 1964 година и представляват най-голямата популация от всички поколения. В младостта си са били открити и бунтари, но през  трийсетте и четиресетте си години са станали  по-консервативни. За това поколение служебното положение и социалните позиции са важни, те проявяват тенденцията да са оптимистични, амбициозни и лоялни. Мнозина вярват, че оставането на служба е до  живот. Те са създали  концепциите  „работохолик“ и „супержена“.

Характеристика на поколението Х

Поколението Х е родено между 1965 и 1979 година. Те често са отгледани от двама работещи родители, изложени са на детски градини и разводи и стават известни като „децата с ключ на врата“.  Добре образовано поколение са и много негови представители са с висши академични степени. Те са находчиви, индивидуалистични, самостоятелни и скептични към  авторитетите. За разлика от поколението бейби бум, не планират да се задържат дълго при същия работодател, не очакват изгода от лоялност към компанията, нито ги вълнуват символи на статут.

На работното място те са фокусирани върху  взаимоотношенията, резултатите, правата си, уменията си. Проявяват тенденция да сменят работното си място и дори кариерата си и ако са неудовлетворени, ще напуснат работата си. Често настройката им е: „Какво печеля аз от това?“. Това са мъже и жени, които към настоящия момент са с установена кариера и/или тя е в процес на възход.

Характеристики на поколението У

Поколението  У  (известно  също  като  Новото  поколение или поколението на Милениума) е родено между 1980 и 1995 година. Те са на „ти“ с технологиите и се  чувстват комфортно  сред  етнически  многообразни групи. Ценностите им се доближават до тези на ветераните по това, че са оптимисти, уверени и общителни, имат висок дух и чувство за граждански дълг.

Членовете на поколението У не изпитват лоялност към марката, а скоростта на интернет ги е направила гъвкави и променливи, формирала е съзнанието им в своя  стил. Представителите на тази група имат различни  практики и очаквания по отношение на комуникациите в сравнение с другите поколения. Очакват по-голяма гъвкавост на работното място и са склонни да сменят местоработата си още по-често от поколението Х.

Средствата им на комуникиране са предимно чрез  онлайн общности и социални медии като Туитър и  Фейсбук; далеч по-малко склонни са да се срещат с приятелите си и да създават отношения. Способни са  да принадлежат към огромни общности и да упражняват сътрудничество в голям мащаб чрез интернет, без лично да познават останалите членове от групата. Рядко са с добри умения в сферата на публичната реч.

Откъсът е от книгата на Дейл Карнеги&Associates „Прегърни промяната в името на успеха“ на издателство „Колибри“. Заглавието на откъса е на редакцията.

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР