Свещените места на България

в най-пълната, систематизирана и подробна енциклопедия

11 June 2022

Над 600 праисторически светилища, уникални паметници, свързани с вярванията на траките, древногръцки и древноримски храмове, първите култови сгради на предхристиянска България, християнски църкви и манастири, мюсюлмански и еврейски култови сгради са представени в излязлата тази седмица на пазара енциклопедия за свещените места на България. Тя е издание на Книгомания и на Научноинформационния център „Българска енциклопедия“ към БАН с главен редактор археологът академик Васил Николов и водещ редактор Таня Кадийска. 

В книгата са представени обекти, свързани с различни култови практики и религии, част от културното ни богатство и обект на културен туризъм. Много от тях са със статут на недвижими културни ценности с национално значение. Има богати илюстрации, терминологичен речник с информация за споменатите богове, светци и пророци и показалец на обектите по области. Тя е най-пълната, подробна и систематизирана енциклопедия, излизала на пазара досега.

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР