Животът на 20 години срещу живота на 30 години: нещата, които се промениха

30 March 2021

Неотдавна 20-годишните вече имаха сключен брак и едно или повече деца, за които жените се грижеха, докато мъжете работеха и внасяха парите в дома. Днес 20-те години се превърнаха във време за обучение, първа работа, пътуване, социален живот, а семейството и децата – в решение, коeто 30-годишните трябва да вземат. Промяната на желанията, целите и приоритетите, достъпът до образование, излизането на жените от кухнята и навлизането им на пазара на труда, изграждането на кариера и прочие доведоха до промяна в начина на живот на младите хора. Днес 30-те са новите 20 – време за семейство и отговорност. Какво се променя, когато навършиш 30години?

  1. 30-те години дават повече възможности от 20-те

Натрупаният житейски опит, уроците на грешките, завършеното образование, финансовата независимост правят 30-те години изпълнени с възможности. Себепознанието е завършено, знаете кои сте и кои бихте искали да бъдете. Отношението към света също е променено – по-лесно преодолявате трудности и спънки, а когато не успеете да ги преодолеете, го приемате по-спокойно, разумът взима превес над емоциите, проблемите не могат така лесно да ви пречупят, не се интересувате така активно от чуждия живот и от мнението на чуждите хора за вашия. Придобитата зрялост и разумност отварят нови врати пред 30-годишните и им предоставят много нови възможности.

  1. Делникът е различен

В началото на 30-те безкрайните нощи с приятели и решението за пътешествие на стоп са спомен от миналото. Кариерата, децата, задълженията правят невъзможни присъщите за 20-годишните развлечения и спонтанни решения. 30-годишните планират срещите и социалните си контакти, почивките и екскурзиите внимателно и предварително, защото задълженията им не позволяват друго. Работата и децата заемат голяма част от деня.

  1. Променят се приоритетите

Външният вид, срещата с компанията, забавленията отстъпват място на кариера и семейство. Промяната на начина на мислене и на нуждите променя и пренарежда приоритетите.

  1. Дългоочакваната отговорност е факт

30-годишните се стремят да постъпват разумно и отговорно като зрели хора и за огромен процент от тях е неприсъщо да разчитат на родителите си, докато 20-годишните все още масово го правят. 30-те са моментът за собствено жилище и семейство, които изискват отговорност и поемане на по-малко рискове.

  1. Промяна в емоционалността

30-годишните са научили простичките житейски истини, че сравняването с другите е лоша идея, че щастието е в ежедневните радости, че притесненията за дреболии са излишни, че трябва да са благодарни за това, което имат, че гъвкавостта и адаптивността са помощници, че когато не постигнат целта си, не са се провалили, а са намерили път, който не работи, и търсят друг. 30-годишните познават толерантността, уважението към другия, съобразяването със средата и ситуацията.

  1. Финансовите въпроси и отношението към парите са коренно различни

20-годишните често получават финансова подкрепа от родителите си. Сериозен процент от тях нито учат, нито работят. Малък процент правят и двете едновременно. Повечето учащи разчитат на семейството си за ежедневните си разходи и за тези за образование. Финансово отговорното поведение е по-скоро изключение. Повечето младежи на възраст от 19 до 23 години нямат необходимата финансова грамотност и по този начин изпадат в ситуация на остра нужда от средства. Ако родителите не могат да я покрият, те се обръщат към кредитните институции.

Тегленето на бързи заеми е честа практика за хората на възраст до 25 години, които предпочитат онлайн кредитите пред банковите. Причините за този избор са комплексни – изчакването на финансовия проблем да назрее до последния момент, когато вече не разполагат с време да кандидатстват за банков заем, липсата на желание да подготвят и представят голямо количество документи, изисквани при кандидатстване за кредит от банковата финансова институция, невъзможността да докажат доход. Младите хора се справят отлично в дигитална среда, като я предпочитат за редица дейности включително за взимането на кредит. Обикновено теглят средства за забавления – пътуване, екскурзия, празник на приятел или за ежедневни нужди и покриване на битови разходи. Малък е процентът на ползващите кредит за образование – такса за семестър, курс, уроци.

75% от младежите на възраст от 19 до 23 години предпочитат бързия кредит, срещу едва 25%, спрели се на банковия заем. Освен присъщата на младостта нетърпеливост сред причините 20-годишните да предпочитат бързите кредити пред банковите е и липсата на изискване за доказване на доход и работа на трудов договор при заемите онлайн. Мнозинството 20-годишни не работят и нямат възможност да покрият това условие. Друг фактор, позволяващ бързите кредити да натежат на везната, е сумата, която е необходима на младежите. Заемът, който обикновено 20-годишните теглят, е до 3 000 лв. За разлика от тях 30-годишните имат нужда от по-големи заеми – за покупка на кола, за обзавеждане, за сватбата и първото дете или дори от ипотечен кредит за свой собствен дом. Тези нужди изискват сериозни средства и не могат да бъдат удовлетворени от онлайн кредитите, при които има ограничение в сумата.

По отношение на отговорността към връщането на кредита не е изключение 20-годишните да не успеят да се справят сами и да бъдат подпомогнати от родителите си, които да изплатят задължението им. Изключение правят работещите млади хора, надраснали като поведение и разсъждения годините си. В това отношение 30-годишните са много по-отговорни. Проучване на Агенцията по събиране на вземания показва, че 30-годишните са най-склонните и стремящи се да покрият своите просрочени задължения.

Най-големият преход в живота е този между 20-тата и 30-тата година – десетилетие на промени, важни житейски решения, предопределящи бъдещето, и тотален обрат в начина на живот, поведение, мислене, приоритети, цели и ценности - промяна, която е нормална и е част от житейския път и цялостното развитие на личността.

 

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР