Георги Господинов: Без памет е като без Бог

Адриана Попова 05 August 2020

Снимка: дирк скиба

 

Успя ли светът да остане омагьосан за нея?

Светът непрекъснато е подложен на разомагьосване, особено днес. Но това поколение има, вероятно и ние сме били така, силни сетива за живота и неговото чудо. Тя си е намерила убежище в книги и приятели, ние се опитваме, не много успешно, да не я натоварваме с нашите разочарования. Опитвам се понякога да бъда на нейното ниво на радостно знание за света и бъдещето му, тайно се уча от нея, но изоставам безнадеждно.

И като сме на приказна вълна – какво стана със змея, за който ви е разказвала като дете баба ви. Има ли още хора, любени от змей?

Не. Тя беше последният човек, който познаваше жената със змея. Както беше и последният човек, който владееше говоримо индоевропейски, мамейки пчелата майка с онова „мааать-мать-мааать“. Всъщност не, наскоро чух в един македонски филм за пчелари това подвикване и ми стана хубаво. От друга страна, змейовете, драконите, вълшебните помощници отдавна станаха част от индустрията на киното.

Кой е следващият език, на който ще излезе „Времеубежище“?

Не знам, написал съм го на български, дотук е моята работа. Това ще бъде вероятно най-трудният за превод роман. Много трудно се превежда минало. Особено българското. Но и миналото на света също.

« предишна страница
2 КОМЕНТАРА
2
Йоана
08 August 2020, 15:46

ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
Питаш ме за причината на сегашната криза или по-точно казано, на сегашния съд Божи. Причината винаги е една и съща: богоотстъпничеството на хората. Хората са предизвикали тази криза чрез греха на богоотстъпничеството и Бог я е допуснал, за да ги пробуди, да ги накара да се опомнят, да станат по-духовни и да се върнат при Него.
Модерни грехове - модерна криза. И наистина Бог си е послужил със съвременни средства, за да вразуми съвременните хора: ударил е по банките, по борсите, по финансите и валутата. Прекатурил е масите на менячите по целия свят, както някога в Йерусалимския храм. Предизвикал е небивала паника сред търговците и собствениците на обменни бюра. Вдига, събаря, обърква, смущава, заплашва. И всичко това само и само да се пробудят горделивите глави на европейските и американските мъдреци. Да се осъзнаят и да започнат да мислят духовно. Те, закотвените в пристанището на материалната сигурност, да си спомнят за душите си, да признаят своите беззакония и да се поклонят на Живия Бог, на Бога Всевишни.
Докога ще продължи кризата? Докато не се промени човешкият дух. Докато горделивите виновници за тази криза не капитулират пред Всемогъщия. Докато хората и народите не се досетят да преведат на свой език неразбираемата дума „криза" и не възкликнат с въздишка на покаяние: „съд Божи!"
Из "Изгонените от Рая", Свет. Николай (Велимирович)

1
Йоана
08 August 2020, 15:44

По повод кризите - има едно много хубаво мисионерско писмо на св. Николай Велимирович, в което той добре обяснява какво представляват кризите. С ваше позволение ще пусна тук част от него:
"Питаш ме, човече Божи, откъде произхожда сегашната криза и какво означава тя?
Думата „криза" е гръцка и означава „съд". В Светото Писание тя се използва многократно. Така например Псалмопевецът казва: Затова нечестивците не ще устоят на съда (Пс.1:5). Мъдрият Соломон казва, че съдът на всеки е от Господа (Притч. 29:26). Сам Спасителят казва: Сега е съд на този свят (Йоан 5:22; 12:31).
Замени думата „съд" с думата „криза" и чети: „Затова нечестивците не ще устоят при криза. От Господа е кризата на всеки. Сега е криза на този свят...
До неотдавна европейските народи употребяваха думата „съд" вместо „криза", когато ги сполиташе някаква неволя. Сега старата дума е заменена с нова и разбираемата - с неразбираема. Когато настъпваше суша, хората казваха: „съд Божи!"; когато имаше наводнение - „съд Божи!" Когато започваше война или мор - „съд Божи!"; имаше ли земетресение или градушка, гъсеници и мишки ли нападнеха нивите или се случеше някоя друга беда - отново и винаги „съд Божи!" А това означава: криза, предизвикана от засушаване, от наводнение, от войни, епидемии и т.н. И на сегашната финансово-икономическа беда народът гледа като на съд Божи, но не казва „съд", а „криза", та бедата да стане по-голяма чрез неразбирането й. Защото когато се употребяваше разбираемата дума „съд", знаеше се и причината за настъпилата беда; знаеше се и Съдията, който я е допуснал; знаеше се най-сетне и целта, с която е допусната. А когато е употребена думата „криза", никой не може да обясни нито защо, нито от кого, нито за какво е допусната тя. Това е единствената разлика между днешната криза и кризите, причинени от суша, наводнения, войни, епидемии, нападения на вредители и от други бедствия.

ТВОЯТ КОМЕНТАР