Детска градина „ЛайтХаус“: Тук децата започват деня с вълнение и усмивка

31 July 2023

Детска градина „ЛайтХаус“ (LightHouse Kindergarten) е двуезичен образователен център за обучение в англоезична среда на деца от 3 до 6 години. Представлява съвременна алтернатива на традиционната детска градина, като осигурява качествено билингвално обучение на английски и български език.

С програми от Великобритания, Сингапур, САЩ, Швейцария и България, детска градина „ЛайтХаус“ се стреми да възпитава силни личности със здрава основа за успешен живот.

Разговаряме с Милко Цонов, директор и съосновател на „ЛайтХаус“, за това какво отличава тази детска градина от другите възможности за предучилищно обучение. Неговият професионален опит е в областта на англоезичното интернационално образование в предучилищна и начална училищна възраст.

В практиката си е преподавал на деца от цял свят, от над 50 различни националности и култури. Работил е повече от 20 години в едно от големите интернационални училища в София като учител, член на академичното ръководство и директор на англоезична детска градина с билингвално обучение. Милко Цонов е магистър по образователен мениджмънт и има бакалавърска степен по „Начална и предучилищна педагогика“.

Бихте ли ни разказали повече за концепцията "пълно езиково потапяне", използвана в методиката на преподаване и как този подход помага за ранното усвояване на езика?

Методът на пълната езикова имерсия (на английски „Total Language Immersion”) се счита за най-успешния способ за ранно чуждоезиково обучение. Представлява създаване на цялостна среда, в която съответният език се ползва непрекъснато и ексклузивно. Така децата усвояват чуждия език напълно естествено и непринудено – по същия начин, по който възприемат и родния си език.

При нас общуването с децата – в битов, игрови или образователен контекст, се провежда изцяло на английски език, в автентични ежедневни ситуации. Децата не заучават думи или фрази механично. Вместо това те се ориентират интуитивно в езика, неусетно започват да го разбират и по един съвсем естествен начин започват да говорят и да мислят на английски.

Двуезичното обучение е уникална характеристика на „ЛайтХаус“ за деца на 5 и 6 години. Как осигурявате балансирано и ефективно интегриране на английския и българския език в учебния процес?

Нашата методика за билингвално обучение е разработена на базата на дългогодишния ни опит и предходната ни практика в работата с възрастовата група от 3 до 6 години. Най-малките деца при нас се обучават единствено в англоезична среда, а билингвалният компонент се въвежда по-късно в предучилищните групи при 5- и 6-годишните.

Освен обучението на английски, по-големите деца изучават образователните направления БЕЛ, Математика и Околен свят в педагогически ситуации на български език. Така в крайна сметка се постига баланс между двата езика и у децата се изграждат основи на билингвизъм и билитералност в предучилищна възраст.

Те са ограмотени и на двата езика и могат да продължат в 1. клас в три направления – към англоезични училища, към български училища или към билингвални англо-български програми.

STEM обучението играе важна роля в учебната ви програма. Какви конкретни ползи носят практическите STEM дейности за развитието на децата?

Както вероятно знаете, STEM е абревиатура от английски и е съкращение от „Наука, технологии, инженеринг и математика“. Акцентираме на тези занимания, защото те развиват техническото мислене при децата, формирането на аналитични умения, творчески подход при решаването на проблеми, осмислянето на причинно-следствените връзки между явленията.

Нашата програма цели да помогне на децата да открият заложби в областта на точните науки и да формира определен тип мислене, което в бъдеще може да улесни тяхната ориентация към дадени професии. Нашият STEM център е едно от най-интересните и любими места на децата – там имаме изследователски кораб, микроскопи, аквариум с живи рибки, стая-планетариум, модел на пилотска кабина на самолет, конструктури, математически игри и още много изненади.

Във вашата детска градина се поставя силен акцент върху насърчаването на активния начин на живот и здравословните навици. Бихте ли споделили някои подробности за спортните дейности, които се предлагат на децата?

Програмата ни за изграждане на здравословни навици се основава на три елемента – двигателна активност, здравословна храна и занимания сред природата. Предлагаме на децата множество спортни дейности, така че те да открият това, което най-много харесват и най-много им се отдава.

Стремим се да възпитаме в тях и любов към природата – затова имаме класни стаи на открито, озеленен двор, часове по градинарство, излети в планината.

Освен редовните часове по физическа култура, ние организираме ски училище, уроци по плуване, гимнастика, джудо, стреляне с лък, конна езда. Работим и с външни партньори и заедно с тях всеки юли организираме тематичен излет „Децата и спасителните кучета“, планински палатков лагер, спортен празник „Един олимпийски ден“ и много други.

При нас изключително много дейности се провеждат на открито, като целта ни е да възпитаме определени модели на поведение, които вспоследствие, когато децата пораснат, да се превърнат в техен начин на живот.

Вашият център разполага с редица вълнуващи пространства за обучение, включително STEM зона, класни стаи на открито, планетариум, куклен театър и др. Как тези пространства допринасят за цялостния образователен опит на децата?

Стремим се да изградим детска градина „ЛайтХаус“ като една забавна и стимулираща среда за децата. Тук всеки ден е изпълнен с приключения и с нови интересни неща. Оборудвали сме нашата база именно с тази цел – да стимулира откривателския дух и естественото любопитство на децата. В обучението наблягаме на игровия подход и точно поради тази причина сме изградили толкова богати занимателни пространства.

Децата се забавляват и играят, като неусетно с това по един лек и приятен начин усвояват изключително много знания и нови умения. В допълнение – всичко това се случва в англоезична среда, така че децата съвсем естествено и непринудено научават английски, по същия модел, по който развиват и родния си български език.

В крайна сметка, това което се получава е следното – децата идват с желание на детска градина и през всеки нов ден очакват нещо вълнуващо и забавно.

Как помагате на новите деца да се приспособят към детската градина и да направят плавен преход от домашната обстановка?

Имаме разработени наши собствени механизми за плавна интеграция, които включват изготвянето на индивидуален план за адаптация и съвместна работа с родителите. В екипа ни има двама психолози, с чиято помощ осигуряваме подходяща подкрепа за детето и неговото семейство.

Обръщаме специално внимание на децата, които до момента са били отглеждани единствено в домашна среда и постъпват за първи път в детска градина. На тях им предстои да се социализират в детската група, да работят в структурирана среда, да споделят играчки, да се съобразяват с общи правила и най-вече – да се адаптират към ежедневната раздяла с майката.

От опит знаем, че много майки също преживеят трудно емоционалното отделяне от своето дете. Затова нашият подход включва близка работа с майката и тя участва активно в съставянето на плана за адаптация.

Ние считаме, че самата майка трябва да бъде спокойна и да се чувства напълно въвлечена във всичко, което се случва с нейното дете. Стандартно се говори за адаптация на детето, докато ние разширяваме взаимодействието и подхождаме с особено разбиране към потребностите и на майката.

1 КОМЕНТАР
1
Петър Георгиев
14 November 2023, 21:24

Не им вярвайте на тези. Милко Цонов дължи пари и не си плаща дълговете и тръгнал деца да обучава

ТВОЯТ КОМЕНТАР