В подкрепа на жертвите на домашно насилия

AVON Фондацията за жени дарява 25 000 лева в подкрепа на проект „Мобилна подкрепа и грижа за жертви на домашно насилие от малки населени места в област Търговище” на Асоциация НАЯ

13 May 2022

AVON Фондация за жени дарява 25 000 лв. на проект за подкрепа и грижа за жертви на домашно насилие на Асоциация Ная. Проектът ще подкрепи 50 жени и деца, жертви на домашно насилие, които живеят в отдалечени и труднодостъпни райони на област Търговище. На първа линия в изнесени приемни в малките градове и села ще работят психолози, социални работници и адвокат, които ще съветват жертвите за правата им и ще им помагат да се защитят от насилието.

Проектът ще се реализира в рамките на една година в област Търговище, която включва близо 200 села. Това са райони, които значително изостават в икономическото си и социално развитие от областния център Търговище. В тях са съсредоточени много проблеми – бедност, безработица, липса на здравни грижи, отпадане от училище, насилие.

Ситуацията за жените и децата, пострадали от домашно насилие в тези райони стана още по-тежка по време на пандемията от Covid-19. Агресията ескалира, а възможностите за защита и подкрепа станаха още по-ограничени. Голяма част от жените загубиха работата и доходите си и за тях стана невъзможно да напуснат дома си, въпреки насилието. Затова Асоциация НАЯ насочва този проект към малките градове и села от региона. Най-рисковите групи жени и деца там ще бъдат подкрепени с общо 1 000 безплатни консултации за емоционално възстановяване, в контактите с институциите, при подготовка на документи, с обучения за търсене на работа, консултации с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие.

Проектът е подкрепен с 25 000 лева от AVON Фондацията за жени и е част от глобален грант в размер на 1,35 милиона долара по повод 135-годишнината на AVON.

Всеки може да подкрепи усилията на AVON срещу насилието над жени с поръчка на благотворителен продукт тук. 100% от печалбата на артикулите срещу насилието на жени се дарява на неправителствени организации в помощ на пострадали от насилие жени, както и за повишаване на информираността и превенция.

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР