Говори с EVA и Найден Йотов

eva.bg 19 February 2020

Говори с EVA се завръща с 5-то издание, като темата този път е „Училище на бъдещето – образование на всички платформи”.

Ще си говорим за сблъсъка на дигиталното и аналоговото. Могат ли да си партнират? Възможно ли е едното да съществува без другото? Ще се радваме заедно да обсъдим къде се срещат традиционното и неформалното образование и до колко е успешно съчетаването им. Как се борим срещу функционалната неграмотност и какво можем да почерпим от международния опит в стратегията си към по-ефективно образование? Какво е бъдещето на науката и готови ли сме за него?

Участник в дискусията е Найден Йотов - преподавател във Валдорфското училище в София, както и доброволец и съорганизатор на кинофестивала „(НЕ)Възможното Образование”.

Според Найден основният проблем в образованието не само в България, а навсякъде по света е неговата неадекватност спрямо всекидневния живот. Той смята, че неформалното образование набира все повече привърженици.

Валдорфската педагогика е основополагаща за училището, където преподава. В центъра на възпитанието и обучението стои целият човек: с неговата физическа, душевна и духовна същност.

Регистрирайте се сега на https://event.gg/14135/ Регистрацията осигурява достъп до дискусионната част и коктейла след събитието.

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР