Странностите на високия ток

С него никога не е скучно

02 март 2015

Знае как да привлича вниманието и в негово присъствие момичетата никога не съжаляват за капризите си – било то облечени в ярък цвят, архитектурни форми или графични линии.

ТВОЯТ КОМЕНТАР