Ti amo, Fedora

Със запазено място в колекциите сезон след сезон

28 февруари 2015

Любимите на дизайнерите широкополи шапки федора имат свое запазено място в колекциите сезон след сезон. Инвестиция, над която е излишно да размишлявате.

ТВОЯТ КОМЕНТАР