Целогодишната инициатива има задачата да стимулира хората да рециклират своите дрехи, вместо да ги изхвърлят на боклука.