Инсталацията е изработена изцяло от дрехи, върнати за рециклиране.