Специалната витрина показва модерния прочит на студентите, ръководени от преподавателя Николай Пачев