Дрехите могат да имат нов живот, намирайки правилното приложение.