КОНТАКТИ

създател и консултант

Милена Попова

 

главен редактор

Теодора Николова

 

главен редактор на eva.bg

Деяна Ангелова

 

редактори

Ирина Иванова 

Лилия Илиева

 

редактор домът

Калина Константинова

 

 

графичен дизайн

Анатоли Тодоров 

Диана Шингарова 

 

предпечатна подготовка

Красимира Лекова

 

мениджър реклама

Зорница Петрова

 

финансов и административен директор

Eлена Николова

 

 

 [email protected]