Вселената е жена | The Universe is a Woman

Деси Баева

Проектът изследва женската идентчиност в съвременния свят и връзката й с вселенската енергия. Героините приемат своята божествена женственост като се сливат с природата. Силата е в създаването, в интуицията, в общността, в чувственотта и в сътрудничеството.

Снимка: Михаил Новаков