Синьо

Емилия Емилева

Фаянс, кобалт. Серия от малки магнити, които в духа на португалската традиция азулежу оформят обща красива картина, напомняща за волна синева.

Снимка: Михаил Новаков