Автор на експозиционния дизайн на изложбата е Ева Вентова.

Снимка: Михаил Новаков