ятата фламинго в Атанасовското езеро се увеличават с всяка година