солта в Атанасовското езеро се добива от юли до декември