Снимка: иво данчев, спас узунов, димитър градинаров, с. спасов, петър янков