трофеят Master Chef на видно място

Снимка: Микаел Стефанов