прасенцето-касичка – за цигари и таксита

Снимка: Микаел Стефанов