Тост, съпроводен от картофи сплаш

Снимка: Ави Барух