По вечерно време се случват прожекции на филми, посветени на различни спортове