Учениците от гимназията за приложно изкуство "Свети Лука", които направиха великолепната хартиена украса на партито от страници на предишни броеве на ЕВА.