Валентина Лозанова и Десислава Шаркова от Riu Pravets Resort и Пламена Минева от Селекта

Снимка: Иван Коловос