Кристина Стамати с част от екипа на Есте Лаудер България и Милена Попова

Снимка: Иван Коловос