Един от многобройните портрети, които Тамара рисува на дъщеря си Кизет