„Рафаела на зелен фон“ - една от най-известните картини на Тамара де Лемпицка, изобразяваща любовницата й