с първия си съпруг Пат ди Чико на сватбата им през 1941 г.