пред една от картините си с рокля със същите мотиви, създадена от дизайнера Адолфо. Нейните рисунки са хит върху порцеланови сервизи и спално бельо, 1968 г.