индийското орехче, което растеше на воля в градината. всяка сутрин се събираха опадалите орехчета и старателно се изсушаваха