маслото за Шировасти на всеки пациент, което се съхранява 3 дни