Пам с децата си на задължителната сутрешна обиколка