прочутият корсет от клипа на Джордж Майкъл Too Funky