Розалинд Франклин, една от най-популярните жени в света на биофизиката, с много важен принос за разбирането на структурата на ДНК