Анна Стоева е автор на изложбата „Вещи безценност“

Снимка: Яна Лозева