Ирина Тенчева и Иван Христов - двамата са забавен тандем в готварските live сесии в Инстаграм

Снимка: фотография Lemоnade Photostories, корица на книгата Слав и Хубен