Денис Хаят и Велина Колева

Снимка: Николай Маринов