Венцеслав Димитров и Елин
Стоянова
Снимка: Николай Маринов