Натюрморт по тувански, обединяващ необединимото

Снимка: Алек Попов