Галя Александрова във всекидневието си

Снимка: Красена Ангелова