Работи на Стоян Илев, Николай Делиянев и Хайди Ефрат, от ляво на дясно

Снимка: Facebook